Wartość sztuki

//Wartość sztuki

Wartość sztuki

Co tworzy wartość dzieła sztuki?

Dlaczego bardzo podobne obrazy, nawet tego samego artysty, osiągają znacząco różne ceny? Oprócz walorów estetycznych dzieła często decyduje o tym jego historia

Wycena obrazu to określenie jego wartości rynkowej, czyli mówiąc wprost – kwoty, jaką na dany moment można za dzieło uzyskać. Wartość ta wykracza jednak poza zwykłe koszty materiałów i czas pracy potrzebny do wykonania obrazu. Wycena dzieła sztuki określa aspekty ponadmaterialne, niekiedy wręcz niemierzalne, abstrakcyjne. Od czego zależy więc wycena obrazów?

1. AUTENTYCZNOŚĆ

Po pierwsze i najważniejsze – obraz MUSI być autentyczny. To oznacza, że nie może być w całości lub we fragmentach kopią, falsyfikatem albo przeróbką. Praca nieoryginalna nie może podlegać wycenie ani sprzedaży. Świadome wprowadzanie w obieg falsyfikatów jest niezgodne z prawem.

2. AUTORSTWO

Nie to ładne, co ładne, lecz co się komu podoba. W przypadku wyceny obrazów pojęcie urody zdecydowanie schodzi na dalszy plan na rzecz nazwiska autora. Podpis artysty jest swojego rodzaju marką. Są takie, które niezmiennie cieszą się wielką popularnością od dziesiątek lat. Należą do nich prace m.in. takich twórców, jak Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef Chełmoński i Henryk Siemiradzki. Zdecydowanie niższe ceny osiągają prace niesygnowane lub sygnowane jedynie na odwrocie. Kolekcjonerzy często traktują je nieufnie, nawet mimo potwierdzonego pochodzenia.

3. POCHODZENIE

.

Przez proweniencję dzieła rozumiemy jego bezpośrednie pochodzenie, poprzednich właścicieli i historię wystawową. Często obraz o znanym, nietuzinkowym pochodzeniu lub ciekawej historii osiągnie wyższą cenę na rynku. Niż nawet najatrakcyjniejszy wizualnie, ale „bez rodowodu”.

4. CZAS POWSTANIA

Duży wpływ na wartość może mieć umiejscowienie obrazu w twórczości danego artysty. Najwyżej cenione są prace z dojrzałego okresu działalności malarza. Posiadające charakterystyczne dla jego sztuki cechy. Niższe ceny osiągają prace studenckie, wszelkiego rodzaju wprawki czy studia, które uczniowie akademii artystycznych tworzyli, kształtując swój styl, a także realizacje wyjątkowo późne. Wielu artystów tworzyło obrazy do końca swoich dni, a często, będąc już w podeszłym wieku. Ich dzieła traciły na dawnej jakości technicznej i kompozycyjnej.

5. CECHY FIZYCZNE

Bardziej oczywistym aspektem wyceny mogą wydawać się cechy fizyczne obrazu. Mamy na myśli rozmiar, technikę wykonania i stan zachowania. Im większa praca tym jej cena teoretycznie powinna być większa. Należy jednak pamiętać, że nie jest to równoznaczne z łatwością sprzedaży. Często obrazy o naprawdę dużych formatach nie zyskują zainteresowania z prozaicznego powodu – braku odpowiedniego miejsca we wnętrzu. Jeśli chodzi o technikę malarską, najwyższe ceny generują prace olejne, jako najtrwalsze i najszlachetniejsze. Dodatkowym plusem jest wysoka jakość podłoża malarskiego. Obraz na desce mahoniowej może być warty więcej niż ten namalowany na sklejce lub płycie. Prace na papierze, wykonane w technice akwareli, gwaszu, tempery czy pasteli zazwyczaj nie uzyskują tak wysokich cen jak te olejne.

6. TEMAT

Podobno o gustach się nie dyskutuje, jednak na rynku sztuki można doszukać się pewnych prawidłowości, co do tematyki obrazu i jego wartości. Kolekcjoner ceni prace, które są charakterystyczne dla danego artysty, a ich temat typowy.  Podczas, gdy te typowe kompozycje osiągają ceny z przedziału od 6-7 tysięcy złotych do kilkunastu, prace spotykane znacznie rzadziej jak np. martwe natury, widoki architektury wyceniane są niżej i nie zawsze znajdują zainteresowanie kolekcjonerów.

W bardzo ogólnych zasadach można powiedzieć, że tematy „neutralne”, czyli pejzaże lub martwe natury są bardziej lubiane i chętniej kupowane niż portrety. Wśród przedstawień portretowych większą popularnością cieszą się postaci kobiet i dzieci niż mężczyzn i osób starszych.

7. AKTUALNY TREND

Rynek sztuki jest dynamiczny i zmienny. Często wartość prac danego artysty może szybko wzrosnąć np. ze względu na dobrze zorganizowaną i wypromowaną wystawę monograficzną.

Pewnego rodzaju moda na danego artystę napędzana jest także przez kulturę masową, czyli np. produkcje filmowe.

Podsumowując

Jak widać z powyższego, uproszczonego zestawienia, czynników wpływających na wycenę obrazu może być bardzo wiele i nie zawsze są one jednoznaczne. W celu określenia wartości obiektu warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy oprócz wiedzy teoretycznej, dostępu do polskich i światowych baz danych wyników aukcyjnych, posiadają wieloletnie doświadczenie w ocenie i wycenie dzieł sztuki. Profesjonalna wycena posiadanego obrazu daje dużą przewagę przy jego sprzedaży – zarówno w kontakcie z prywatnym kolekcjonerem, jak i galeriami czy domami aukcyjnymi. Rzetelna wycena, która ma relatywnie niski koszt w stosunku do wartości dzieła sztuki, stanowi najlepszą ochronę przed podjęciem nieroztropnej decyzji przy jego sprzedaży. Nie zapominajmy również o rynku jako takim. Tak jak rynki finansowe rynek dzieł sztuki również się samo reguluje działają tutaj te same prawa popytu podaży dodatkowo różnych gustów. Nie musisz być znawca aby mieć prawdziwe niepowtarzalne dzieło sztuki u siebie w domu. Twój gust jest twoim drogowskazem.

 

 

2018-09-25T14:48:34+00:00
Język »