Jak dodać lub zmodyfikować rekordy DNS domeny
Jak dodać lub zmodyfikować rekordy DNS domeny

Jak dodać lub zmodyfikować rekordy DNS domeny

Aby dodać lub edytować wybrane rekordy dla domeny, zaloguj się do dashboardu i przejdź do zakładki Usługi > DNS > Rekordy. Wybierz z rozwijanej listy domenę, do której chcesz dodać rekord i kliknij NOWY REKORD.

To jest uproszczona ścieżka, może się nieznacznie różnić w zależności od usługodawcy. Jeśli chcesz edytować lub dodawać rekordy DNS, przeczytaj uważnie informacje widoczne na pulpicie nawigacyjnym.

Rekord A

Rekordy adresu lub rekordy A (znane również jako rekordy hosta) to podstawowe rekordy DNS. Kojarzą domenę z adresem IPv4

Aby dodać rekord A, wybierz typ rekordu A, pozostawiając niezmieniony czas trwania TTL. W polu Wartość wpisz adres IP, na który kierowana jest nazwa domeny. Na koniec kliknij ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord AAAA

reprezentuje adres IPv6 domeny. Jest to podobne do rekordu A, ale nie pokazuje adresu IPv4, tylko adres IPv6.

Aby dodać rekord AAAA, wybierz typ rekordu AAAA i pozostaw niezmieniony czas trwania TTL. W polu Wartość wpisz adres IPv6, na który zostanie przekierowana nazwa domeny. Na koniec kliknij ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord CNAME

Rekord nazwy kanonicznej (rekord CNAME) to typ rekordu DNS, który odwzorowuje alias na rzeczywistą (kanoniczną) nazwę domeny. Rekordy CNAME są zwykle używane do powiązania subdomeny (takiej jak www lub poczta) z domeną, w której znajduje się zawartość subdomeny. Na przykład rekord CNAME może odwzorować adres e-mail www.example.com na rzeczywisty adres strony w domenie example.pl.

Aby dodać rekord CNAME, wybierz typ rekordu CNAME, pozostawiając niezmieniony czas trwania TTL. W polu Wartość wprowadź nazwę, na którą wskazuje rekord CNAME. Na koniec kliknij ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord NS

Rekordy serwerów nazw (NS) określają, które serwery przekazują informacje na temat domeny z systemu DNS. Zwykle istnieje podstawowy i dodatkowy rekord serwera nazw dla domeny.

Jeżeli chcesz dodać rekord NS, wybierz typ rekordu NS, czas życia TTL pozostaw bez zmian. W polu Wartość należy podać nazwę serwera NS. Na koniec kliknij opcję ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord SOA

Start of Authority (SOA) oznacza początek danych dotyczących domeny. Każda domena może posiadać jeden rekord SOA. Są w nim zawarte takie informacje jak nazwa domeny, adres e-mail administratora DNS autorytatywnego dla domeny oraz adres serwerów autorytatywnych, czyli serwera przechowującego konfigurację domeny.

Rekord TXT

Umożliwia dodanie dowolnego tekstu do rekordu DNS.
Najczęściej wykorzystuje się go do weryfikacji własności serwera, np. weryfikacja serwera pocztowego (SPF) lub weryfikacja przed wystawieniem certyfikatu SSL.

Wybierz typ rekordu TXT, czas życia TTL pozostaw bez zmian. W polu Wartość należy podać kod do weryfikacji lub przygotowany wpis SPF. Na koniec kliknij opcje ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord PTR

Tzw. RevDNS, czyli tłumaczenie adresu ip na nazwę hosta. Niektóre serwery pocztowe dokonują sprawdzenia czy RevDNS zgadza się z DNS. Jeżeli nie to wiadomości są odrzucane.

Wybierz typ rekordu PTR, czas życia TTL pozostaw bez zmian. W polu Wartość należy podać nazwę hosta. Na koniec kliknij opcje ZAPISZ FORMULARZ.

Rekord SRV

Inaczej rekord usługi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotyczących lokalizacji danej usługi, którą udostępnia serwer wskazywany przez adres DNS.

Wartości należy uzyskać od osoby/firmy zlecającej dodanie rekordu SRV.

Maszy pytania?
Skontaktuj się z nami 😉

biuro@greenartstudio.pl