Czym jest UX i UI design oraz jakie zadania wykonuje UX designer?

UX designer

Czym jest UX i UI design oraz jakie zadania wykonuje UX designer?

Niecałe dwie dekady temu nie było jeszcze wyraźnego podziału na specjalizacje wśród grafików. Wówczas mało kto zdawał sobie sprawę z zakresu pracy grafika komputerowego, a rola UI Designera była jeszcze słabo znana. Powszechne było przekonanie, że każdy grafik potrafiłby zaprojektować praktycznie wszystko. Jednak szybki postęp technologiczny ostatnich lat spowodował wyodrębnienie bardziej wyspecjalizowanych obszarów w dziedzinie projektowania graficznego. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie roli UI i UX designer, których brak wpłynąłby istotnie na wygląd dzisiejszych stron internetowych, aplikacji i ogółu przestrzeni technologicznej.

Dzisiaj, UX i UI to zagadnienia istotne dla każdego przedsiębiorcy, zarówno tych prowadzących strony internetowe, jak i sklepy online. Chociaż doświadczenie użytkownika jest głośno dyskutowanym tematem, wielu nadal nie do końca rozumie, jakie konkretne zadania mają osoby pracujące w tej branży. Niniejszy tekst szczegółowo omówi, dlaczego UX i UI design zyskały takie znaczenie w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Czym jest UX design?

UX Design, skrót od user experience design, to obszar zajmujący się projektowaniem i analizą doświadczeń użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach. Zasady tej dziedziny są stosowane również w projektach zorientowanych na ludzi, głównie w obszarze internetu. Większość użytkowników internetu kojarzy UX z projektowaniem interfejsu, takimi elementami jak czcionki, kolory, kształty i ikony. UX Designer koncentruje się na zapewnieniu intuicyjności interfejsu oraz zaspokojeniu potrzeb użytkowników.

Projektowanie doświadczeń użytkownika to przyszłościowe zajęcie dla osób kreatywnych, lubiących kontakt z ludźmi i zainteresowanych technologią. UX Designer odpowiedzialny jest za projektowanie przyjaznych i intuicyjnych produktów cyfrowych, takich jak gry, strony internetowe czy aplikacje. Każdy produkt wprowadzany na rynek musi spełniać oczekiwania użytkowników. UX Designer wykorzystuje metody projektowania zorientowanego na użytkownika, kładąc nacisk na zrozumienie potrzeb, emocji, celów i zadań użytkownika. Dynamiczny rozwój tej branży sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów od User Experience Designu jest duże, czyniąc z tego zawodu perspektywiczną ścieżkę zawodową.

UX design to podejście projektowe skoncentrowane na człowieku, oparte na czterech kluczowych elementach:

 1. Badania użytkowników: Podstawą projektu jest zrozumienie użytkownika, jego zachowań, potrzeb, motywacji i wyzwań. Wykorzystuje się różne metody, takie jak wywiady, feedback od klientów, eyetracking, sortowanie kart, ankiety oraz analizę danych z Google Analytics.
 2. Projektowanie: To nie tylko kwestia estetyki, ale również organizacji architektury informacji i tworzenia wstępnych modeli produktu, czyli wireframe’ów. UX designerzy przechodzą do tworzenia prototypów za pomocą narzędzi takich jak Figma czy Adobe XD.
 3. Testowanie prototypów: Dzięki testom projektanci otrzymują opinie użytkowników, co pozwala dostosować rozwiązania do ich potrzeb. Testowanie to ciągły proces zbierania informacji o produkcie.
 4. Implementacja i wdrożenie produktu: Proces ten wraca do punktu pierwszego – projektanci monitorują reakcje użytkowników, ulepszając i rozwijając projekt.

Czym jest UI design?

Po omówieniu UX, teraz pora na UI, czyli User Interface. To ważny element procesu projektowania, skupiający się na aspektach wizualnych, interakcjach, dostępności i użyteczności. Jego celem jest tworzenie interfejsów zapewniających użytkownikowi pozytywne doświadczenia. Mimo że są one ściśle powiązane, UX i UI design pełnią różne funkcje, co zostanie wyjaśnione dalej w artykule.

Projektowanie to więcej niż tylko wybór fontu i kolorów; istotne są także kwestie związane z brandingiem (spójność) oraz Responsive Web Design (dostępność). Jakie inne elementy mają znaczenie w projektowaniu interfejsu?

 1. Wireframing: Tworzenie makiet produktów, prezentujących kluczowe elementy interfejsu na strategicznych stronach. Jest to niezbędna część procesu projektowania interakcji.
 2. Układ: Organizacja strony, sklepu lub aplikacji. Optymalny układ powinien być intuicyjny dla użytkowników, wymagając rozważnych decyzji dotyczących pozycji nagłówków, a także ilości wolnej przestrzeni.
 3. Elementy interaktywne: Funkcje przycisków, menu rozwijanych i innych elementów produktu. Projektanci UI muszą zadbać o płynność i zrozumiałość ścieżki, szczególnie dla użytkowników mniej doświadczonych w zakresie zakupów online czy korzystania z aplikacji. Dlatego znajomość wzorców projektowych (UI patterns) jest kluczowa w UX, unikając konieczności tworzenia nowych rozwiązań od podstaw.

Różnice między UX i UI designem

UX design skupia się na całkowitym doświadczeniu użytkownika, biorąc pod uwagę kontekst, cele, oczekiwania i emocje użytkowników. Specjaliści od UX pracują nad stworzeniem architektury informacji i user flow, kładąc duży nacisk na testowanie i optymalizację produktu.

UI (User Interface) jest istotnym elementem procesu projektowania, koncentrującym się na wyglądzie i interakcjach użytkownika z danym produktem. Obejmuje tworzenie estetycznych, intuicyjnych i spójnych interfejsów, zapewniających pozytywne doświadczenia użytkownika.

Współpraca między UX i UI designem przyczynia się do usprawnienia procesu projektowego. Działania UX designera, oparte na dogłębnych badaniach, umożliwiają lepsze dostosowanie poszczególnych rozwiązań. Wzajemna komunikacja i wymiana pomysłów eliminują błędy i optymalizują projekt.

Obie dziedziny są kluczowe dla tworzenia użytecznych i atrakcyjnych produktów. Współpraca między UX i UI designerami jest niezbędna, aby zapewnić spójne i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownikom.

UX i UI design: praca UX designera

Warto także omówić różnice między pracą UI designera a grafikiem. UI designer koncentruje się na funkcjonalności interfejsu, podczas gdy grafik odpowiada za aspekty wizualne, takie jak estetyka, kompozycja i paleta kolorów.

Badania, kluczowe dla UX, wspomagają pracę UI designera poprzez projektowanie interakcji, nawigacji i układu, co przekłada się na poprawę użyteczności i łatwości korzystania z produktu. Z kolei grafik wykorzystuje swoją artystyczną kreatywność do kreowania unikalnych wzorów i efektów wizualnych.

Niemniej jednak, pomimo różnic, współpraca między UI designerem a grafikiem może przynieść najlepsze rezultaty, łącząc umiejętności projektowania interakcji z kreatywnością i estetyką.

Jak działa UX designer?

Choć już przedstawiliśmy etapy pracy UX designera, warto dokładniej przyjrzeć się konkretnej pracy, która pomaga stworzyć optymalne doświadczenia użytkownika. Istotne jest, aby poniższe zadania, skupione na lepszym zrozumieniu odbiorców i dostarczeniu im wartościowych rozwiązań, kontynuować także po wprowadzeniu produktu na rynek.

 1. Badania użytkowników: Badania UX przyjmują różne formy, obejmując wywiady, obserwacje, analizę danych, ankietowanie, eyetracking oraz testy użyteczności. Pomagają one zdobyć wiedzę o użytkownikach i często dostarczają szerszego kontekstu, który sami respondenci mogą przeoczyć.
 2. Tworzenie user persony: User persona to fikcyjna postać reprezentująca różne grupy użytkowników, prezentując ich cechy demograficzne, potrzeby, cele i preferencje. Dzięki nim projektant może lepiej zrozumieć grupy docelowe i projektować z myślą o konkretnych użytkownikach.
 3. Przeprowadzanie testów użyteczności: UX designer projektuje i przeprowadza testy użyteczności, oceniające interfejs z perspektywy użytkowników. Testy obejmują zadania, obserwacje zachowań użytkowników oraz zbieranie opinii, co pozwala zidentyfikować problemy i dostosować interfejs do potrzeb użytkowników.
 4. Projektowanie user flow: User flow to sekwencja kroków, jakie użytkownik podejmuje w interakcji z produktem. Projektowanie flow pomaga zrozumieć i zoptymalizować customer journey, zapewniając płynną nawigację.
 5. Tworzenie wireframe’ów: UX designer tworzy wireframe’y, czyli prostą strukturę i układ interfejsu, skupiając się na hierarchii treści i funkcji. Tworzone są one na wczesnym etapie projektu, co umożliwia skoncentrowanie się na strukturze, a nie na detalach graficznych.

Wreszcie, warto omówić umiejętności i narzędzia niezbędne do pracy jako UX designer. Choć branża pod wpływem AI może się zmieniać, kluczowe cechy to umiejętność analizy danych, skutecznej komunikacji, znajomość narzędzi projektowych i prototypowania, kreatywność, zrozumienie psychologii użytkownika oraz dążenie do stałego poszerzania wiedzy.

Jak UX wpływa na biznes online?

Rola UX designu stale rośnie w środowisku cyfrowym, co nie jest niczym zaskakującym. Skutecznie zaprojektowane strony internetowe czy aplikacje mają istotny wpływ na satysfakcję klientów. Pozytywne doświadczenia z interfejsem przekładają się na zwiększoną skłonność użytkowników do powtarzania interakcji, co naturalnie prowadzi do wzrostu konwersji.

Dobry UX design ma również kluczowy wpływ na lojalność klientów. Osoby korzystające z produktów oferujących przyjemne i satysfakcjonujące doświadczenia, są bardziej skłonne do polecenia ich innym oraz pozostają wiernymi użytkownikami marki. Ta lojalność przyczynia się do budowania trwałych relacji z marką i generowania wielu transakcji.

Przykłady firm odnoszących sukces dzięki skupieniu się na UX designie są liczne. Apple, z produktami takimi jak iPhone czy MacBook, wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, prostotą obsługi i estetyką. Inny przykład to Airbnb, które oferuje użytkownikom bardzo intuicyjny proces rezerwacji, personalizowane rekomendacje oraz dokładne informacje o ofertach. To wszystko sprawia, że użytkownicy czują się pewnie i komfortowo, co przekłada się na zaufanie oraz częste korzystanie z usług Airbnb.

Można śmiało stwierdzić, że tworzenie użytecznych, intuicyjnych i atrakcyjnych produktów stało się nieodzowne dla sukcesu firmy. Nawet Google w swoich wskazówkach dla deweloperów zaleca skupienie się na User Experience, a na stronie Thinking With Google udostępnia szereg interesujących studiów przypadku. Dłuższy czas spędzony przez użytkowników na stronie świadczy o jej użyteczności i wartości, co z kolei pozytywnie wpływa na wskaźniki SEO.

UX design dawno przestał być luksusem zarezerwowanym dla wielkich korporacji i stał się integralną częścią strategii biznesowej także małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestowanie w UX przynosi korzyści, takie jak zwiększenie satysfakcji użytkowników, wzrost konwersji, utrzymanie lojalności klientów i budowanie reputacji marki. Dlatego firmy, które skupiają się na doskonaleniu User Experience oraz SEO, mają znacznie większe szanse na osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku.

Maszy pytania?
Skontaktuj się z nami 😉

2024-04-21T07:13:47+00:00
Przejdź do góry